top of page

 עמדה/בר קעקועים זמניים לחתונה ועיצוב מדבקות קעקוע ממותגות  בעיצוב אישי

מחירון קעקועים נשטפים במים 

ניתן להזמין החל מ 30 יחידות ומעלה

אפשר לשלב יותר מעיצוב אחד

  (י30 יחידות - 200 ₪ (כולל עיבוד תמונה אחת  

 י50 יחידות - 350 ₪ (כולל עיבוד תמונה אחת)

 י100 יחידות - 550 ₪ (כולל עיבוד תמונה)

 י200 יחידות -   צרו קשר עבור כמות זו

המחירים לפני מע"מ

תוספת עבור עיבוד תמונה - ניקוי רקע והוספת טקסט 50 ש"ח 

 תוספת מחיר עבור עיבוד תמונה לאיור ריאליסטי 100ש"ח

תוספת מחיר עבור איור פלג גוף עליון קריקטוריסטי  להדפסה באיכות

גבוהה  250ש"ח

מחירון קעקועים עמידים למים 

ניתן להזמין החל מ 30 יחידות ומעלה

אפשר לשלב יותר מעיצוב אחד

 (י30 יחידות - 350 ₪ (כולל עיבוד תמונה אחת  

 י50 יחידות - 500 ₪ (כולל עיבוד תמונה אחת)

 י100 יחידות - 750 ₪ (כולל עיבוד תמונה)

 י200 יחידות - צרו קשר לפרטים נוספים

המחירים לפני מע"מ

תוספת עבור עיבוד תמונה - ניקוי רקע והוספת טקסט 50 ש"ח

 תוספת מחיר עבור עיבוד תמונה לאיור ריאליסטי 100ש"ח

תוספת מחיר עבור איור פלג גוף עליון קריקטוריסטי  להדפסה באיכות גבוהה  250ש"ח

bottom of page