אודותי ואודות תעתועים קעקועים זמניים  

רחוב באזל, ת"א