top of page

METOO & TATOOIM


לוסי האריש מככבת בתפקיד אדם לוין לקליפ שכולו עוצמה נשית

עם הקעקועים הזמניים שלנו (וגם המתעתעת משתתפת בסרטון)

*************************************

קמפיין מי טו פרץ לתודעה והבנו שהמשוואה השתנתה. התהלכנו בהפגנות, צעקנו לעולם שאנחנו לא מוכנות יותר לשתוק, התאחדנו ואמרנו די די לאלימות כלפינו, די להטרדות מיניות, די לניסיונות להשתיק אותנו! ובעיקר תבענו שיוויון. שיוויון מגדרי שאמור להיות ברור מאליו במאה ה21. וזה ניצחון גדול! שבירת השתיקה שלנו היא אבן פינה בהמשך המאבק של כל אישה שדוכאה ומדוכאת, של אישה שיושבת עכשיו באפילה

ומפחדת לקום ולדבר שמה תשלם מחיר שיעלה לה בחייה

אבל עכשיו הזמן לקחת את המשוואה ולנסח אותה מחדש.

הגיע הזמן לנסח מחדש את מי טו. אנחנו לא נשים פגועות. אנחנו לא נשים מנוצלות. אנחנו לא נשים חלשות. אנחנו לא קורבן! לא קורבן של תרבות אונס, לא קורבן של חינוך פטריארכלי! לא קורבן של אף גבר שחושב שמגיע לו יותר בגלל שהוא גבר. כולנו מי טו! גם אנחנו!

גם אנחנו נשים חזקות! גם אנחנו נשים חכמות! גם אנחנו נשים מוצלחות! גם אנחנו נשים שמביאות שינוי לעולם! גם אנחנו נשים שמביאות חיים לעולם! ובלעדינו גברים לא היו קיימים, כי אנחנו הבאנו אותם לעולם!

בנות כמוך, בנות כמוני, בנות כמונו, כל אחת ביחד וכל אחת לחוד משנה את המשוואה! כי העולם לא יכול עלינו! ובעיקר לא יכול להתקיים בלעדינו!

ותודה לאדם לווין על ההשראה לקליפ הזה, אם אהבתן אז תשתפו

bottom of page