top of page

תעתועים ממותגים בארוע של תכשיטי מגנוליה למען המרכז לסיוע נגד תקיפה מינית


ארוע מדהים שזכינו להשתתף בו

תחת הפקתה של סימונה שרם

עבור חברת מגנוליה שעיצבה תכשיט במיוחד עבור המרכז סיוע, תכשיט שמש. ואנחנו התארחנו בארוע עם קעקועי שמש שנבחרו במיוחד והדבקנו את כל באי הארוע. הארוע סוקר בגיא פינס וכל הסלבס חזרו הביתה עם שתי שמשות. אחת שלנו ואחת של מגנוליה.


bottom of page