מדפסת תעתועים תכלת חרשות ונגישות.jpg

Custome tattoos

קעקועים ממותגים

שהוכנו במיוחד לאירועים

מיועדים לדפוס ישיר על הגוף

קעקועים מדפסת ווישניאק לאתר.jpg

Stick paper Tattoo

מדבקות מים שנשארות

מספר ימים על הגוף

עם המיתוג / איור שלכם

מזכרת מדהימה לאירועים

קעקועים ממותגים ווישניאק לאתר.jpg