top of page

Gift Card | כרטיס מתנה

‏50 ₪

איזה כיף שאפשר להעניק למישהו כרטיס מתנה
לרכישת קעקועים זמניים עבור עצמו
כרטיס שייתן למי שמקבל אותו שפע של אפשרויות
למדוד קעקוע על גופו.
ניתן לשלם איתו על כל המוצרים בחנות
המון מזל טוב
וכיף שיש אתכם
...
איזה כיף שאפשר להעניק למישהו כרטיס מתנה לרכישת קעקועים זמניים עבור עצמו כרטיס שייתן למי שמקבל אותו שפע של אפשרויות למדוד קעקוע על גופו. ניתן לשלם איתו על כל המוצרים בחנות המון מזל טוב וכיף שיש אתכם

‏50 ₪
‏100 ₪
‏150 ₪
‏200 ₪
‏300 ₪
‏400 ₪
‏500 ₪
bottom of page